CAT. Disseny del cartell pel 8è Cicle de Música en Directe Divendres al Jardinet.
Si haguéssim de parlar d’algú imprescindible per a que el Cicle de Música en Directe Divendres al Jardinet hagi arribat a la seva 8ª edició, hauríem de parlar del Sr. Bruno Borràs Llop, el jardiner que s’ha ocupat del manteniment d’aquest espai durant 32 anys.

Quan em vaig assabentar que aquest any el Bruno, als seus 82 anys, es retirava d’aquesta activitat, vaig pensar que era una oportunitat única per fer-li un homenatge i agrair-li la seva dedicació i ajuda desinteressada.
Gràcies, Bruno per accedir a posar pel cartell d’enguany, gràcies a la seva dona, la Sra. Blanca-Rosa Fraixedas, per obrir-nos les portes de casa seva, i gràcies a la fotògrafa Cristina Forés per ajudar-me a fer possible aquest cartell.
Ens veiem el divendres 12 de juny al Divendres al Jardinet.

If we talk about someone who has been essential to make possible that we all have reached to the 8th edition of TheLive Music Session Divendres al Jardinet, is Mr. Bruno Borràs Llop. He has been the gardener of El Jardinet for 32 years.
When I knew that this year Mr. Borràs, at his 82 years, withdrew from this activity, I thought it was a unique opportunity to make a tribute to him and thank him for his dedication and selfless help.
Thank you, Bruno and thanks to his wife, Ms. Blanca Rosa-Fraixedas, for opening us your home doors, and thanks to photographer Cristina Forés for helping me to make this poster possible.
See you on Friday the 12th of June in the Divendres al Jardinet.


Bruno Borràs esperant a l'inici del Divendres al Jardinet 2013.
El Jardinet. Carrer Can Fàbregas, Mollet del Vallès, Barcelona.
June 14, 2013. Foto: xclavijo click diary

Primers esbossos pel cartell d'El Divendres al Jardinet 2015.
www.cal42.cat · Mollet del Vallès, Barcelona.
April 9, 2015. Foto: xclavijo click diary

Sessió de fotos amb la Sra. Blanca-Rosa Fraixedas, el Sr. Bruno Borràs i la Cristina Forés.
Carrer Félix Ferran, Mollet del Vallès, Barcelona.
May 11, 2015. Foto: xclavijo click diary

Sessió de fotos amb la Sra. Blanca-Rosa Fraixedas, el Sr. Bruno Borràs i jo.
Carrer Félix Ferran, Mollet del Vallès, Barcelona.
May 11, 2015. Foto: xclavijo click diary

CAT. La Capsa Cultural és una guia de cultura en format web, on es recull la millor oferta cultural del Vallès: concerts, teatre, cinema, dansa, exposicions, literatura i espectacles familiars. Així va ser com la Susanna Aguilera em va descriure el seu projecte quan va venir a Cal 42 per encarregar-me la imatge gràfica.
De seguida vaig endinsar-me en les possibilitats que oferia un nom com el de La Capsa Cultural. Vaig veure clar que calia evitar la reiteració entre el nom i el símbol. Per tant, vaig pensar en crear una criatura que personifiquès la guia. Un personatge actual i, al mateix temps, atemporal, dins de la tradició d’altres com el Bibendum de Michelin, el majordom de Netol o l’hipopòtam de Dodot. Un personatge que tingués una capsa de cartró per cap i que anés voltant pels pobles del Vallès a la recerca de la millor oferta cultural, així seria.
La tipografia que vaig buscar pel logotip havia de ser contundent, lleugera, orgànica i condensada, degut a la llargada del nom. l'Anchor em donava tot això amb les seves formes estretes i arrodonides. La mateixa tipografia, els seus gruixos i corves em van servir per dibuixar el personatge de La Capsa Cultural.

ENG. La Capsa Cultural (The Culture Box) is a culture guide in web format, which lists the best cultural activities in Barcelona: concerts, theater, cinema, dance, exhibitions, literature and family shows. This i how Susanna Aguilera described to me her Project when she came to my studio Cal 42 to ask me to do its graphic image.
I went into the possibilities offered by the meaning of La Capsa Cultural. I saw clearly that it was necessary to avoid an image that said the same as the name. So, I ask myself, why not create a carácter that brings life to this guide. A current character in the tradition of other like Bibendum by Michelin Bibendum, the hippopotamus  by Dodot  or the butler by Netol. I thought in a character with a cardboard box as a head, that went around the villages of Barcelona in search of the best cultural offer.
The logotype had to be strong, light, organic and condensed because of the length of the name. The Anchor Font, with its narrow and rounded shape, gave me all we need. Then I draw the character using the thickness and curves of the Anchor Font to give shape and life to La Capsa Cultural’s symbol.

CAST. La Capsa Cultural es una guía de cultura en formato web, dónde se recoge la mejor oferta cultural de las comarcas del Vallès: conciertos, teatro, cine, danza, exposiciones, literatura y espectáculos familiares. Así fue cómo la Susanna Aguilera me describió su proyecto cuando vino a mi estudio Cal 42 encargarme la imagen gráfica.
Enseguida me adentré en las posibilidades que ofrecía un nombre como el de La Capsa Cultural. Vi claro que era necesario evitar reiteraciones entre nombre y símbolo. Por lo tanto pensé en crear una criatura que personificase la guía. Un personaje actual y, al mismo tiempo, atemporal, dentro de la tradición de otros como el Bibendum de Michelin, el mayordomo de Netol o el hipopótamo de Dodot. Un personaje con una caja de cartón por cabeza que se dedicara a buscar la mejor oferta cultural de la comarca, así sería.
La tipografía que necesitaba para el logotipo debia de ser contundente, ligera, orgánica y condensada, debido a la longitud del nombre. La tipografía Anchor me daba todo eso con sus formas estrechas y redondeadas. Fue la misma tipografía, con sus gruesos y curvas, la que me sirvió para dibujar al personaje de La Capsa Cultural.


ENG. We have avenged the Prophet and killed Charlie Hebdo. Why Allah is laughing?
Tribute to the murders of Charlie Hebdo.

CAT. Hem venjat al Profeta i assassinat Charlie Hebdo. Per què riu Al·là?
Homenatge als assassinats de Charlie Hebdo.
ENG Design of the trophy for The Polinyà Sport Night 2014.
La Nit de l’Esport is one of the most expected events in the city of Polinyà, Barcelona. This year, the city council has entrusted me to design the trophy which honors the most outstanding athletes in Polinyà.
From the begining I thought in something related to sport, something with soul and that wasn’t the trophy for reaching the finish line, but something that gives you the momentum to move forward. A baton of wood ash, laser engraved with the logotype of La Nit de l’Esport, Polinyà 2014, and with a hole in one of its buts that contained the athlete’s diploma.
I talk with the ébéniste Oscar Duran of Woodoocycles to propose him to made twenty of this trophies, and he was in it from the first minute. The result, twenty handcrafted trophies with soul in each one of them.

CAT Disseny del Trofeu de La Nit de l'Esport de Polinyà 2014.
La Nit de l'Esport és un dels esdeveniments més esperats de la ciutat de Polinyà, Barcelona. Aquest any, l'Ajuntament de la ciutat ha confiat en mi per al disseny del seu trofeu, que honora els atletes més destacats de la ciutat. Des de l'inici vaig pensar en una peça relacionada amb l'esport, una peça amb ànima, que no fos el trofeu per arribar a la meta, sinó alguna cosa que et donés l'impuls per seguir endavant. Un testimoni de fusta de freixe, gravat amb làser amb el logotip de la Nit de l'Esport, Polinyà 2014, que jo mateix vaig dissenyar, i amb una cavitat en un dels seus extrems que contingués el diploma de cada atleta. Vaig parlar amb l'ebenista Oscar Duran de Woodoocycles per proposar-li la manufactura de vint d'aquests trofeus, i es va implicar des del primer moment. El resultat, vint trofeus fets a mà amb ànima pròpia.

CAST Diseño del trofeo de La Noche del Deporte de Polinyà 2014.
La Nit de l'Esport es uno de los eventos más esperados de la ciudad de Polinyà, Barcelona. Este año, el Ayuntamiento de la ciudad ha confiado en mí para el diseño de su trofeo, que honora a los atletas más destacados de la ciudad. Desde el inicio pensé en una pieza relacionada con el deporte, una pieza con alma, que no fuese el trofeo por llegar a la meta, sino algo que te diera el impulso para seguir adelante. Un testigo de madera de fresno, grabado con láser con el logotipo de la Nit de l’Esport, Polinyà 2014, que yo mismo diseñé, y con una cavidad en uno de sus extremos que contuviera el diploma de cada atleta. Hablé con el ebanista Oscar Duran de Woodoocycles para proponerle la manufacturación de veinte de estos trofeos, y se implicó desde el primer momento. El resultado, veinte trofeos hechos a mano y con alma propia.
 Esbossos: www.cal42.cat

 Foto: woodoocycles

 Foto: woodoocycles

Foto: woodoocycles